پروژه های مسکونی

کرکره برقی در تبریز

درب اتوماتیک در تبریز

جک بازویی در تبریز

درب شیشه ای اتوماتیک 
جک بازویی
جک بازویی
 
 
کرکره برقی
کرکره برقی
 
 
درب ریلی اتوماتیک
درب بازکن ریلی - کشویی
 
 
جک بازویی + کرکره برقی
جک بازویی+ کرکره برقی
 
 
کرکره اتوماتیک
کرکره اتوماتیک
 
 
درب کرکره ای اتوماتیک
درب کرکره ای اتوماتیک
 
 
کرکره برقی
کرکره برقی
 
 
جک بازویی
درب بازکن بازویی 
 
 
در بازکن بازویی
درب بازکن بازویی
 
 
جک بازویی gucci
جک بازویی gucci
 
 
درب بازکن اتوماتیک بازویی
درب بازکن بازویی beninca
 
 
جک بازویی سیماران
جک بازویی سیماران
 
 
جک ریلی بی اف تی
جک ریلی BFT
 
 
جک ریلی راجر
جک ریلی roger
 
 
درب بازکن ریلی کشویی faac
جکی ریلی  faac
 
 
جک کشویی life
جک ریلی life
 
 
قفل مقابل برقی
جک ریلی beninca
 
 
موتور توبلار
جک ریلی beta
 

درب اتوماتیک کنترل تردد گیت های امنیتی تجهیزات مدار بسته