گیت های امنیتی

کرکره برقی در تبریز

درب اتوماتیک در تبریز

جک بازویی در تبریز

درب شیشه ای اتوماتیک 
گیت کنترل تردد سه اهرمی در تبریز مدل TL 100

گیت کنترل تردد سه اهرمی TL100

 
 
گیت کنترل تردد شیشه ای در تبریز

گیت کنترل تردد شیشه ای مدل FT110

 
 
گیت کنترل تردد شیشه ای در تبریز

گیت کنترل تردد شیشه ای سری FT310

 
 
گیت سه اهرمی کنترل تردد تبریز

گیت کنترل تردد سه اهرمی سری TS

 
 
گیت کنترل تردد شیشه ای تبریز

گیت کنترل تردد T300 HG40

 
 
گیت کنترل تردد سه اهرمی

گیت کنترل تردد دو اهرمی سری TD

 
 
کنترل تردد سه اهرمی تبریز

گیت کنترل تردد T300 MI

 
 
گیت کنترل تردد مترو تبریز

گیت کنترل تردد شیشه ای T250S

 
 
گیت بازویی دوطرفه در تبریز

گیت کنترل تردد T450

 
 
گیت کنترل تردد بدون مانع در تبریز

گیت کنترل تردد بدون مانع

 
 
گیت کنترل تمام قد در تبریز

گیت کنترل تردد تمام قد

 
 
گیت کنترل تردد VIP

گیت کنترل تردد T230 VIP

درب اتوماتیک کنترل تردد گیت های امنیتی تجهیزات مدار بسته